אסטרטגיות הלכה ומעשה

הפרקים הבאים יוקדשו לתיאוריה ולמעשה כאחד. בחלק הראשון ארחיב את נושא מושג הלמידה ומאפייניו. לאחר מכן אציג את תנאי היסוד ללמידה נכונה מיטבית. לצורך טיפוחה ופיתוחה של הלמידה אציע את תיאורית ארבעת העוגנים ללמידה. את תנאי היסוד הללו אגדיר כמנגנוני למידה הכרחיים לקיומה של למידה אפקטיבית וחיובית. כאמור, קודם להקניית אסטרטגיות אחשוף את הקורא לתנאי למידה בסיסיים ואציע דרכים לחזקם. בחלק השני אציג תחומי דעת שונים, אציין את מאפייניהם העיקריים של “המוקשים” המאפיינים כל תחום דעת. בהמשך לכך אציע דרכים לעקוף 

ולהתגבר עליהם. יוצגו בזה אחר זה אסטרטגיות לימוד במקצועות שונים. יש להדגיש כי העיקרון העומד מאחורי המיומנויות המקדימות והאסטרטגיות מתאים לכל גיל.

הערה: בסוף כל פרק יצורפו דוגמאות לשאלונים שיצרתי מתוך ניסיוני ואשר משמשים אותי בעבודתי. כמובן שקיימים בספרות המקצועית שאלונים רבים נוספים לכל תחום אשר יוכלו לעזור בהכרת הלומד ובניית תכנית עבודה עבורו. השאלונים לא נועדו למטרת מדד בסוף כל פרק יוצגו שאלוניםסטטיסטי על ידי דירוג ציונים, אלא מהווים שאלון אינטראקציה בין הלומד למעביר הידע.

השימוש במעביר ידע מונע מתוך תפיסה כי לידע יש סוכנים רבים: מורה, הורה, מדריך, או נציג מתוקשב בעולם האינטרנט.

השאלון עוסק בראיון אישי לתלמיד ומחולק לדפוסי הלמידה השונים:  מטה-קוגניציה, מוטיבציה, קשב וזיכרון. לשאלון מספר תפקידים בעבודת ההוראה המתקנת: 

  • א. הכרת התלמיד את עצמו – באמצעות השאלון התלמיד ייחשף לדפוסי הלמידה שלו ויוכל למקם עצמו על ציר הלמידה בזמן הנתון.
  • ב. השאלון יהווה בסיס לבניית תכנית עבודה בתחום ההוראה המתקנת.
  • ג. השאלון יהווה מדד להתקדמות התלמיד על ידי השוואה בין תוצאות השאלון ברגע מילויו ולאחר מכן.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *